Yenidoğanda ses telleri

Gray Vocal Folds Sandoval BabyLarenksin ultra-yapısı doğum sırasında olgunlaşmamıştır. Yenidoğanlarda ses kıvrımı/teli (Vocal fold) kenarının epiteli, hücrelerin sıkıca yapışık olduğu ince tabakalı çok katlı yassı epitelden oluşur. Bazal membran bölgesi erişkinlerle aynı yapıdadır. Fakat lamina propriasında vokal ligaman bulunmaz, daha az viskoelastisiteye sahiptir ve fibroblastlar, kollajen ve elastin bağlar daha az miktardadır (Fotoğraf: Sandoval – Grafik: Gray).