Tag Archives: KBB

İşitme Kayıplı Çocukların Rehabilitasyonu

İşitme Kayıplı Çocukların Rehabilitasyonu üzerine kısa notlar:

 • İşitme kayıplı çocukların eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının oyun terapisi üzerine kurgulanması uygun olur.
 • Karşımızda bir çocuk olduğunu hep aklımızda tutmamız uygun olur. Kliniğimizde oyun terapisi konusunda uzmanlaşmış psikolog, odyolog ve dil konuşma terapistleri ile terapi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.
 • İşitme kayıplı çocuklarda işitme eğitiminin ilk basamağı çocuğa dinleme becerisi kazandırılmasına yönelik adımlardır.
 • Dinleme becerisine yönelik eğitim programlarında sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesleri sıralı işlemleme, sesleri algılama basamakları takip edilir.
 • Bütün bu sıralı işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için (varsa) öncelikle kullanmış olduğu işitme cihazı veya koklear implanta çocuğun adaptasyonunun gerçekleştirilmesi uygun olur.
 • İşitme eğitimi ile birlikte ses üretim çalışmalarına başlanması uygun olur.
 • Duyulan ve üretilen sesler üzerinden frekans ayırt etme ve şiddet ayarlama çalışmalarının planlanması faydalı olur.
 • İşitme eğitiminin belirli bir noktasından sonra, dil ve konuşma terapisine yönelik uygulamaların başlanması etkili olur.
 • Dil ve konuşma terapisine yönelik olarak bebeğin yaşı çok küçükse dil kazanımlarının sağlanması için çok boyutlu planlama yapılması uygun olacaktır.
 • Fonolojik olarak daha ilerde olan çocuklarda ise artikülasyon terapisi temelli seslerin doğru çıkartılmasına yönelik planlama yapılabilir.
 • Çocukların kelime hazinesi, cümle kurgusu ve iletişimin tüm ögeleri uzun vadeli rehabilitasyon planlaması içinde bulunmalıdır.
 • Çocuğun tüm gelişim alanlarına yönelik aile eğitimi ve danışmanlık sağlanması uygun olur. Kliniğimizde aile merkezli terapi anlayışı uygulanmaktadır.
 • Çocuğun okulla beraber akademik becerilerinin desteklenmesi rehabilitasyon planlaması içinde olmalıdır.
 • Terapide bireysel farklılıklar gözetilmelidir.
 • İşitme kayıplı bireyde özgüven kazandırmaya yönelik uygulama ve projeler rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır.
 • Erken tanılama ve müdahale fark yaratır.

 

Prof.Dr. Haldun OĞUZ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ses Bozuklukları, Baş-Boyun Cerrahisi
Başkan, Profesyonel Ses Derneği
Başkan Yardımcısı, Avrupa Foniyatri Akademisi
Telefon: 0 312 284 28 88
GSM: 0 531 431 06 94
Adres: Neorama İş Merkezi Kat 5 No.20 Söğütözü, Ankara
Detaylı Adres: Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama İş Merkezi 13/20, Söğütözü, Ankara
Google Maps: goo.gl/Rd9oJG

Grup A Streptokokal Farenjit Tanı ve Tedavisi

STREP oguz

Grup A Streptokokal Farenjit Tanı ve Tedavisi Klinik Yaklaşım Kılavuzu: Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) Güncellemesi

2002 yılında IDSA tarafından yayınlanan kılavuz, 2012 yılı Eylül ayında yayınlanan kılavuz ile güncellenmiştir. Önerilerin sistematik ağırlığı “güçlü” ve “zayıf”, kanıtlarının kalitesi ise “yüksek”, “orta”, “düşük” ve “çok düşük” olarak belirtilmiştir.

Grup A Streptokokal Farenjit (GASF) Tanısı için Öneriler:

1. GASF Tanısı Nasıl Koyulmalıdır?

Boğazdan alınan sürüntünün hızlı antijen belirleme testi (RADT) veya kültürü yapılmalıdır. Klinik belirti ve bulgular tek başına viral ya da GASF ayrımı yapmak için yeterli değildir. Çocuk ve adölesanlarda RADT negatif çıkar ise, bu durum bir kültür alınarak desteklenmelidir (güçlü, yüksek). Test yüksek oranda spesifik olduğu için, pozitif RADT sonrası kültür kontrolüne gerek yoktur (güçlü, yüksek).

Erişkinlerde RADT negatif çıkar ise, bu durumun kültür ile desteklenmesi gerekli değildir (güçlü, orta) çünkü GASF erişkinlerde daha düşük oranda görülür ve ardından akut romatizmal ateş (ARF) gelişme riski de çok düşüktür.

GASF tanısında, anti-streptokokal antikor titreleri, güncel değil geçmiş olayları gösterdiği için önerilmemektedir (güçlü, yüksek).

2. GASF için kimler test edilmelidir?

Klinik ve epidemiyolojik bulguları viral etioloji düşündüren (öksürük, rinore, ses kısıklığı, oral ülserler) akut farenjitli çocuk ve erişkinlerin test edilmesi gerekli değildir (güçlü, yüksek).

3 yaşın altında çocukların test edilmesi gerekli değildir. Bu yaş grubunda ARF nadirdir. Ayrıca bu grupta GASF nadirdir ve klasik GASF klinik prezentasyonu da nadirdir. Kendisinden büyük kardeşi olması gibi başka risk faktörleri olan çocuklara test uygulanabilir (güçlü, orta).

Tedavi sonunda RADT ya da boğaz kültürü önerilmemektedir (güçlü, yüksek).

GASF’i olan bireyler ile aynı evde bulunan asemptomatik bireylere tanı testi yapılması ya da empirik olarak tedavi verilmesi rutin olarak önerilmemektedir (güçlü, orta).

Grup A Streptokokal Farenjit (GASF) Tedavisi için Öneriler:

3. GASF tanısı almış birey için tedavi önerileri nelerdir?

GASF’i olan bireyler, uygun dozda uygun bir antibiyotik ile, organizmayı farinksten eradike edecek kadar süre (genellikle 10 gün) tedavi edilmelidir. Penisilin ve amoksisilin ilk tercihler olarak önerilmektedir (güçlü, yüksek).

Penisilin alerjik bireyler için öneriler birinci kuşak sefalosporin (anafilaktik sensitivite yoksa), klindamisin, klaritromisin (10 gün); veya azitromisindir (5 gün) (güçlü, orta).

4. Ek olarak NSAID, asetaminofen, aspirin veya kortikosteroid verilmeli midir?

Ek tedavi faydalı olabilir. Gerektiğinde orta/ağır belirtilerin tedavisi veya yüksek ateşin kontrolü için bir NSAID ajan veya asetaminofenin analjezik/antipiretik olarak uygun antibiyotiklere ek olarak kullanımı düşünülmelidir (güçlü, yüksek).

Çocuklarda aspirin kullanımından kaçınılmalıdır (güçlü, orta).

Kortikosteroidin ek tedavi olarak kullanımı önerilmez (zayıf, orta).

5. Sık, rekürren belirgin GASF atakları geçiren bireyin farinkste taşıyıcı olması olası mıdır?

Klinisyenlerin GAS laboratuar bulgusu olan, sık rekürren farenjit geçiren olgularda gerçekten birden fazla GASF geçiriyor olabileceğini olduğu kadar; kronik GAS taşıyıcısı olan bireyin tekrarlayan viral enfeksiyonlar geçiriyor olabileceğini de düşünmesini öneriyoruz (güçlü, orta).

Bireylerin GAS taşıyıcısı olup olmadıklarını öğrenmek için çaba göstermelerini ya da taşıyıcı iseler antibiyotik tedavisi almalarını rutin olarak önermiyoruz. Çünkü, taşıyıcıların GASF’i yakınlarına yaymaları çok olası değildir; ayrıca, süpüratif ya da süpüratif olmayan (ör. ARF) komplikasyon geliştirme olasılıkları da yoktur ya da çok düşüktür (güçlü, orta).

Sadece GASF frekansını azaltmak için tonsillektomi yapılmasını önermiyoruz (güçlü, yüksek).

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

IDSA GASF 2012 Guideline