Ses eğitimi bileşenleri

Ses eğitimi verirken, sesini profesyonel olarak kullananların şu temel bileşenler konusunda bilgilenmesini amaçlamaktayız:
1. Ses oluşturan mekanizmaların anlaşılması
2. Ses hijyeni
3. Sigara ve ses
4. Alkol, ilaçlar, beslenme ve hidrasyonun ses üzerine etkisi
5. Vokal stres
6. Ses egzersizleri

7. Reflü ve ses