Konsere giderken dikkat!

Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlanan bir makaleye göre konser izlemeye gidenler ortalama 100 dBA ses şiddetine maruz kalmaktadır ve bu durum, ciddi geçici işitme seviyesi değişikliğine (temporary threshold shift) yol açmaktadır.