Category Archives: Çocuk KBB

Çocuk SARS-CoV-2 hastalarında mide bağırsak belirtileri

Çocuk SARS-CoV-2 hastalarında mide bağırsak belirtileri SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olan çocuklarda mide ve bağırsakla ile ilişkili belirtiler yoğun olarak görülüyor. Bu belirtileri olan çocuklara test yapılması olguları belirlemek ve bulaşmayı önlemek için önem arz ediyor. 992 çocuğun takip edildiği bir çalışmada %7’sinde test pozitif olarak bulundu. Test sonucu pozitif olan çocukların yarısında hiç bir belirti görülmedi. Diğer yarısında ise

Read more
« Older Entries