Category Archives: Alerji

Ağız içi Aft

AĞIZ YARALARI – ORAL AFT – AFTÖZ ÜLSER

Genellikle aft olarak adlandırılan küçük ağız yaraları (ülserleri), ağız mukozasında genellikle ortası çukur çevresi daha yüksek, oval – yuvarlak, ortası kirli beyaz, sarımsı, beyaz; çevresi ise genellikle daha kırmızı alanlardır. Ağız içerisinde dil, diş eti, yanak, damak, yutak, bademcik çevresi gibi neredeyse her alanda ortaya çıkabilir. Genellikle iyi huylu ve kısa süreli bir lezyon olmasına rağmen, kişinin yemek yemesini, bir şeyler içmesini, bazen yutkunmasını hatta konuşmasını etkileyebildiğinden yaşam kalitesini olumsuz olarak etkiler.

Tekrarlayan ağız aftları (rekürren oral aftöz ülserler) nedeni her zaman tam olarak ortaya konamayan, ve çoğunlukla diğer yönlerden sağlıklı bireylerde ortaya çıkabilen bir durumdur. Üst solunum ve sindirim yolu enfeksiyon ve inflamasyonları; bağışıklık sistemi problemleri; tütün mamülleri ve alkol kullanımı; alerjiler; sık ya da aşırı ekşi ve baharatlı gıdaların tüketimi; folik asit, B12, demir, çinko gibi bazı vitamin ve minerallerin eksikliği; aşırı ya da sık sıcak yiyecek içecek tüketimi; ağız içerisinde travma yaratacak sert diş fırçalama, diş teli, dil ve yanak ısıma gibi durumlar; hormonal problemler, kadınlarda mensturasyon öncesi dönemde olma oluşumunda rol oynayabilir.  

Bazı tekrarlayan aftlar, Behçet Hastalığı, Reiter sendromu, rekürren eritema multiforme, Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, AIDS, periyodik ateş, farenjit ve adenit (PFAPA sendromu) gibi sistemik hastalıklar ile ilişkili olabilir. Bazı bireylerde nadir ve tek görülürken bazı bireylerde ise, tekrarlayıcı ya da çoklu şekilde, henüz bir grubu iyileşmeden diğerleri ortaya çıkacak şekilde de görülebilirler.  

Aftların tedavisinde spesifik bir sistemik neden ya da eksiklik söz konusu ise bu durumun tedavisi aftların düzelmesinde önemli rol oynar. Bağışıklık sistemini zaafa uğratacak uyku bozukluğu ya da psikojenik nedenlerin ortadan kaldırılması faydalı olabilir. Diğer tedaviler genellikle rahatsızlığın ortadan kaldırılması ya da azaltılması amaçlıdır. Tedavide varsa lokal nedenlerin ortadan kaldırılması (tütün, alkol, ekşi ve baharatlı uyaranların azaltılması, yeterli sıvı alımının ve ağız hijyeninin sağlanması gibi), ağrı kontrolünü sağlamak, ülser süresini kısaltmak, iyileşmeyi hızlandırmak, ikincil enfeksiyonları önlemek için bölgesel antisepsiyi sağlamak esastır. Aft olan bölgeye krem ya da solüsyon şeklinde ağrı kesicilerin uygulanması genellikle rahatlatıcıdır. Evde karbonat ve tuz ile hazırlanabilecek basit gargaralar faydalı olabilir. Basit aftların kendi kendisini kısıtlayan ve yaklaşık bir hafta, on gün içerisinde düzelebilen lezyonlar olduğu bilinmelidir. Tekrarlayan, büyüyen ya da uzun süren aftların hekim tarafından değerlendirmesi uygun olur. 

Detaylı bilgi, iletişim ve randevu için:
Prof.Dr. Haldun OĞUZ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ses Bozuklukları, Baş-Boyun Cerrahisi

Telefon: 0 312 284 28 88 – 0 531 431 06 94

Adres: Neorama İş Merkezi Kat 5 No.20 Söğütözü, Ankara Web: https://drhaldunoguz.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ankarakbb Instagram: https://www.instagram.com/prof.dr.haldunoguz/ Twitter: https://twitter.com/HaldunOguz

Sinüzit belirtileri

Akut sinüzitli hastalar genellikle burun tıkanıklığı, iltihaplı burun akıntısı, geniz akıntısı (burundan arkaya akıntı) ve burun çevresi sinüslerde basınçtan şikayet ederler. Bu belirtiler virüsler tarafından oluşturulan daha sıradan üst solunum yolu enfeksiyonlarında da görüldüğünden akut sinüzit tanısı için genellikle daha uzun süre var olmaları beklenir. Aşağıdaki belirtilerden bir kısmının varlığı sinüzit tanısını önemli ölçüde destekler.

Sinüzit ile ilişkili olabilecek bazı belirtiler: Yüz ağrısı ve yüzde basınç hissi, burun tıkanıklığı, iltihaplı burun akıntısı veya iltihaplı geniz akıntısı, koku alma bozukluğu, ateş, baş ağrısı, ağız kokusu, yorgunlukhalsizlik, diş ağrısı, öksürük, kulak ağrısıkulakta basınçkulakta dolgunluk.

Sinüzit tanısı koyulabilmesi için anterior rinoskopi, oral kavite ve orofarinksin muayenesi ile gerekli hallerde rigid ya da fleksibl endoskopik muayene yapılmalıdır.

Sinüzit, ilaçla ve gerekli hallerde cerrahi olarak tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.

Detaylı bilgi ve iletişim için:

Prof.Dr. Haldun OĞUZ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ses Bozuklukları, Baş-Boyun Cerrahisi
Telefon: 0 312 284 28 88
GSM: 0 531 431 06 94
Adres: Neorama İş Merkezi Kat 5 No.20 Söğütözü, Ankara
Detaylı Adres: Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama İş Merkezi 13/20, Söğütözü, Ankara
Google Maps: goo.gl/Rd9oJG

 

Rinosinüzit tedavisinde burun içi steroid kullanımı

SinuzitRinosinüzit (RS), burun ve paranazal sinüs mukozasının inflamasyonudur. Birisi burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı (öne ya da arkaya) olmak üzere en az iki semptom bulunmalıdır. Diğer semptomlar, yüzde ağrı ya da basınç hissi ve koku  duyusunun azalmasıdır. Başağrısı görülebilir. Larinks ya da trakeanın irritasyonuna bağlı disfoni ve öksürük görülebilir. Sistemik tutulum ve ateş ile birlikte halsizlik, sersemlik ve ciddi olabilecek komplikasyonlar görülebilir.  Endoskopik olarak polip, başta orta meatusta olmak üzere mukopürülan akıntı, öncelikle orta meatusta olmak üzere ödem ve mukozal tıkanıklık; bilgisayarlı tomografi ile osteomeatal kompleks (OMK) veya sinüslerde mukozal kalınlaşma görülebilir.

Rinit, genellikle sinüzit ile birlikte bulunur. Hastalığın ciddiyeti en iyi 0-10 arasında puanlanan bir görsel analog skala ile değerlendirilebilir. 5’in üzerindeki sonuçların hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği düşünülür.

Akut rinosinüzit (ARS), hastalığın 12 haftadan kısa sürdüğü ve tam olarak iyileştiği durumlar için kullanılan tanımdır. Soğuk algınlığını takiben 5 günden sonra veya 10 günden uzun 12 haftadan kısa süren semptomlarla görülebilir. Semptomlar 12 haftadan uzun sürdüğünde polipli veya polipsiz kronik RS (KRS) tanısı koyulur.

RS’in nedenleri çok sayıda olabilir: Virüsler, bakteriler, anatomik anormallikler, polipozis, aspirin duyarlılığı (Samter üçlüsü) ve astım gibi.

Polipler genellikle OMK gevşek bağ dokusundan kaynaklanır ve çoğunlukla eozinofiliktir. Histolojik sınıflaması şu şekildedir:

Tip 1: Eozinofilik ödematöz tip

Tip 2: Kronik inflamatuar (fibrotik) tip

Tip 3: Seromusinöz gland tipi

Tip 4: Atipik stromal tip

Poliplerin klinik-endoskopik sınıflaması ise şöyle yapılır:

Tip 1: Antrokoanal

Tip 2: Büyük, izole polip

Tip 3: KRS ile ilişkili polip [eozinofil dominant olmayan, hiperreaktif hava yolu sendromları ile ilişkisiz]

Tip 4: KRS ile ilişkili polip [eozinofil dominant]

Tip 5: Spesifik hastalıklar ile ilişkili polip [kistik fibrozis, nonalerjik rinit, malignite]

Nazal polipozis, belirgin oranda artmış eozinofiller, Th2 tipi lenfositler, fibroblastlar, goblet hüzreleri ve mast hücreleri ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Bazı hastalarda eş zamanlı alerjik rinit olsa da ARS ve KRS’nin alerji ile ilişkisi net olarak tanımlanmamıştır. Çalışmalar ayrıca IL-13, timus ve aktivasyon ile regüle olan kemokin ve IgE sentezinin lokal olarak arttığını, Staphylococcus aureus enterotoksinlerine spesifik IgE oluştuğunu göstermektedir.

ARS’in genellikle bakterial bir enfeksiyon olduğu düşünülmektedir. Çocuklara yazılan reçetelerin %9’u ve erişkinlere yazılanların %21’i sinüzit içindir. Sinüzit, en sık antibiyotik reçete edilen 5. hastalıktır. Aslında ARS’lerin %60’ı bakteriyaldir ve çoğu spontan olarak iyileşir. İzole edilen bakteriler arasında en sık görülenler Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Bacteroides fragilis ve Moraxella catarrhalis sayılabilir. Kistik fibrozis, primer immünyetmezlik, AIDS, sigara kullanma ve hipotiroidizm gibi bazı durumlar da ARS ya da KRS’ye yatkınlık yaratabilir.

ARS genellikle amoksisilin veya penisilin ile 10-14 günde tedavi edilebilir. Antibiyotiklerle kür oranı %82, plasebo ile ise %69 düzeyindedir. Penisilin ile karşılaştırıldığında yeni antibiyotiklerden sefalosporinler, makrolidler ya da minosiklinin bir üstünlüğü saptanmamıştır.

Sinüzit hastalarında mometazon furoat nazal spreyin (MFNS) amoksisilin ve plaseboyla karşılaştırıldığı bir çalışmaya 12 yaşından büyük 981 hasta dahil edilmiştir. Hastalar 200 mikrogram mometazonu 15 gün süreyle günde bir ya da iki kez, 500 mg amoksisilini 10 gün süreyle günde 3 kez kullanacak veya plasebo alacak şekilde randomize edilmiştir. Günde iki kez uygulanan MFNS’nin plasebodan ve amoksisilinden üstün olduğu gösterilmiştir. Günde bir kez uygulama ise amoksisiline üstün değildir.

KRS’in etiolojisi tam olarak anlaşılmamıştır. Bakterilerin rolü net olarak tanımlanmamıştır, antibiyotiklere cevap zayıftır. KRS’e immunolojik yanıt karmaşık ve değişkendir. KRS’de doku eozinofilisi görülebilir. KRS’nin şiddeti, prognozu ve polip gelişimi ile ilişkilidir. KRS’de görülen hücresel elemanlar arasında eozinofiller/nötrofiller, mast hücreleri, makrofajlar, lenfositler sayılabilir. Önemli mediatörler ise IL-1, IL-8, Il-6, TNF-α, IL-3, GM-CSF, ICAME-I, MPO, eozinofilik katyonik protein, kemokinler (RANTES ve eotaksin) ve lökotrien resptörlerinin yukarı regülasyonu sayılabilir. Bu birçok inflamatuar mediatörün yapımı steroidlerce azaltıldığından, steroid tedavisi araştırılmaya değerdir. Glukokortikoidlerin klinik etkinliği hava yolundaki eozinofil infiltrasyonunu azaltmalarına, eozinofil viabilitesini ve aktivasyonunu önlemelerine bağlanabilir.

EPOS’a göre RS’de kortikosteriod endikasyonları şunlardır:

  • ARS
  • Rekürren ARS’de profilaktik tedavi
  • Nazal polipli yahut polipsiz KRS
  • Nazal polipli yahut polipsiz KRS’in postoperatif tedavisi.

Nazal polipsiz KRS tedavisinde intranazal steroidlerin faydalı olduğuna dair veriler artmaktadır. Lavigne’in çalışmasında alerjik KRS hastalarında 3 haftalık bir budesonid tedavisi ile toplam burun semptom skorları %50 oranında azalmıştır. Lund’un nazal polipsiz KRS hastası 134 olgu ile yaptığı çift-kör, plasebo-kontrollü randomize çalışmada 20 haftalık intranazal budesonid ile hem semptom skorları hem de inspiratuar nazal akımda düzelme görülmüştür. Meltzer’in yaptığı bir çalışmada antibiyotik tedavisine eklenen günde iki kez 400 mikrogram MFNS ile toplam semptom skoru ve  inflamatuar semptomlarda anlamlı azalma bulunmuştur.

Nazal polipsiz KRS tedavisinde oral steroidlerin etkinliğini gösteren çalışma bulunmamaktadır.

Nazal polipli KRS tedavisinde ise intranazal ve oral steroidlerin kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır.

Holmberg’in yaptığı bir çalışmada 26 hafta süre 400 mikrogram flutikazon propionat (FP) ve 200 mikrogram beklometazon dipropionat tedavileri ile plaseo karşılaştırılmıştır. Her iki grupta hem semptom skorları hem de inspiratuar nazal akımda plaseboya göre anlamlı derecede düzelme görülürken, iki grup arasında fark görülmemiştir. Keith’in yaptığı aynı dozda FP ile plaseboyu karşılaştıran 12 haftalık çalışmada poliplerin küçülmesi anlamlı düzeyde değil iken, burun tıkanıklığı ve inspiratuar nazal akımda anlamlı iyileşme saptanmıştır.

ARS’de oral antibiyotikler ve topikal steroidlerin kullanımının etkinliği kanıtlanmıştır. Oral steroidlerin ağır ARS’de ağrıyı azaltmak için etkisi kanıtlanmıştır.

Nazal polipli KRS’de topikal veya oral steroidlerin etkinliği ile alerijk olgularda oral antihistaminiklerin etkinliği kanıtlanmıştır.

Potter PC, Pawankar R. WAO Journal 2012; 5:S14-7.