AVRUPA FONIYATRI AKADEMISI 3. KURSU

AVRUPA FONIYATRI AKADEMISI 3. KURSU

Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önce duyurularını yaptığımız üzere, 29. Avrupa Foniyatristler Birliği (Union of European PhoniatriciansUEP) kongresi 14-16 Haziran 2018 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleşecektir.

Kongreden bir gün önce, 13 Haziran 2018 tarihinde, Avrupa Foniyatri Akademisi (European Academy of PhoniatricsEAP) tarafından bir günlük bir kurs düzenlenecektir. Kursun amacı foniyatri alanında çalışan ya da foniyatri alanında bilgisini arttırmayı hedefleyen hekimlere olanak sağlamak ve Avrupa Yeterlik Sınavı için hazırlık oluşturmaktır.

Avrupa Foniyatri Akademisi (EAP), Avrupa Foniyatristler Birliği (UEP) tarafından kurulan bağımsız bir eğitim kurumudur. Bu kursun ve tüm EAP kurslarının hedefi, sırasıyla Brüksel ve Prag’da yapılan ilk iki kursta olduğu gibi, foniyatri alanında çalışan hekimlerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır. Tüm kurslar, Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliği (UEMSEuropean Union of Medical Specialities) tarafından onaylanan ve yazılmasına ülkemizden çok sayıda meslektaşımızın katkıda bulunduğu çekirdek eğitim kitabında yer alan konuları kapsayacak şekilde planlanmaktadır.

Kurs, UEMS-EACCME (UEMS – Avrupa Devamlı Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi) tarafından kredilendirilmiştir.

Foniyatri alanına ilgili meslektaşlarımızın bu kurstan ve takip edecek kurslardan çok faydalanacakları düşüncesindeyiz.

Kursla ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

3. EAP BOARD KURSU

Saygılarımızla.

Dr. Haldun OĞUZ
Başkan Yardımcısı, Avrupa Foniyatri Akademisi
Başkan, 30. Avrupa Foniyatristler Birliği Kongresi

Dr. Sevtap AKBULUT
Başkan, Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği
Türkiye Ulusal Koordinatörü, Avrupa Foniyatristler Birliği

Dr. İlter DENİZOĞLU
Genel Sekreter, 30. Avrupa Foniyatristler Birliği Kongresi