Larinks kanser öncesi lezyonlarına yaklaşım

Larinksin prekanseröz lezyonlarına yaklaşım konulu bir makalenin özetini içeren sunuma aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://app.box.com/s/gymzhn8nfd58tl0h4gwk

Reklamlar