Geniz Eti ve Steroidli sprey

İtalya’da yapılan ve Pediatrics dergisi Haziran 2007 sayısında yayınlanan bir makaleye göre genizi %75’ten fazla tıkayan adenoid dokusu (geniz eti) bulunan çocuklarda burun için mometazon furoat sprey kullanımı sonrası plaseboya göre anlamlı derecede küçülme olduğu bildirilmiştadenoidir.